Tag Archives: bộ phát wifi GWN76xx

Cấu Hình Wifi Grandstream

Cấu Hình Wifi Grandstream Cấu Hình Wifi Grandstream GWN7600, GWN7600 LR, GWN7630, GWN7610,… Thiết lập nhiều thiết bị thành 1 mạng đồng nhất, tạo các lớp mạng hoạt động riêng rẽ.. 1. Đăng nhập thiết bị để cấu hình wifi Grandstream Thông thường thiết bị Wifi GWN76xx được cấp địa chỉ IP động (DHCP) để […]

0777.888.776

Contact Me on Zalo